شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط استفاده از خدمات:

۱-   هزینه استفاده از خدمات این شرکت در وب سایت شرح داده شده و شما در صورت درخواست استفاده عملا با آن هزینه ها موافقت نموده اید.

۲-   شما موافقت کردید که از خدمات این شرکت پس از انجام ثبت نام در وب سایت و تایید آن توسط ما استفاده نمایید.

۳-   شرکت QQE این حق را داشته که هر زمان که بخواهد، بتواند هزینه ها را تغییر و یا نحوه پرداخت دیگری را معرفی نماید. در صورت تغییر مبالغ، شرکت از طریق وب سایت و یا ارسال ایمیل و یا راههای ارتباطی گوناگون دیگر کاربر را مطلع خواهد نمود.

 شما با شرایط و ضوابط ارائه خدمات که در ذیل آورده شده موافقت کرده اید

A.  شرایط و ضوابط پرداخت هزینه:

شما پس از پرداخت هزینه به شرکت QQE میتوانید از خدمات و کلاسهای آن استفاده کنید. روش های پرداخت هزینه ها به شرح ذیل می‌باشند:

۱-  شرایط و ضوابط کلاسهای ماهیانه

در این سیستم شما شخصا برای رزرو کلاسهایتان از طریق وب سایت اقدام کرده و میتوانید با توجه به پکیج خریداری شده فقط از تعداد محدودی از کلاسها بهره ببرید.
توجه داشته باشید که اگر از کلاسهای هر ماه به طور کامل استفاده ننمایید، امتیاز شما قابل به انتقال به ماههای بعد نبوده و امتیازات آن ماه از بین میروند.

۲-  شرایط و ضوابط امتیاز دهی

شما از تعداد کلاسهای محدود و با توجه به امتیازات خریداری شده اتان(تا زمان اتمام امتیازات) میتوانید استفاده کنید.

B.  شرایط و ضوابط استرداد وجه پرداخت شده

 شرکت QQE  دارای هیچگونه روش و سیستمی برای بازپرداخت وجه پرداخت شده و یا جابجایی امتیازات شما برای شخص ثالثی را ندارد.