Repetitio est mater studiorum

Repetition is the the mother of learning

R.E.M.S Method - متد R.E.M.S چیست؟

R.E.M.S چیست؟

این متد یک متد گفتاری برای آموزش زبان انگلیسی میباشد، که از سطوح  پایه تا دوره های پیشرفته را شامل میشود.
پایه این متد بر آموزش با متد زبان صوتی و آموزش به  روش مستقیم، که هر دو روش را به صورت همزمان پیش میبرد .
این متد طراحی شده تا بتواند بهترین مسیر آموزشی جهت بالا بردن سطح زبان انگلیسی با توجه به روشهای گفته شده و همچنین  تکرار و تمرین گنجانده شده در این متد میباشد .

یادگیری

لغات کاربردی برای عموم

بالا بردن هر چهار مهارت انگلیسی : مهارت مکالمه ، مهارت شنیدن ، مهارت خواندن و مهارت نوشتن.

یادگیری صحیح تلفظ کلمات با توجه به IPA  (الفبای فونتیک بین المللی).

یادگیری صحیح گرامر از پایه تا پیشرفته.

اهداف متد R.E.M.S

  • بکار گیری تلفظ صحیح کلمات و درک کامل از تلفظ (حالتهای دندان، زبان و لب)
  • الگوهای زبانی مختلف همچنین بیان معلمان، تمرین و تکرار به شیوه ای جدید.
  • فعالیت دانشجو در زمان کلاس و پاسخگویی به سوالات درجهت بالا بردن مهارت های شناختی زبان نگلیسی و تفکر میباشد .
  • بالا بردن مهارت مکالمه و مهارت شنیداری دانشجو.

نحوه برگزاری کلاس و دروس R.E.M.S

۱ . مرور دروس قبلی .

۲ . یادگیری لغات جدید، گرامر و تلفظ لغات جدید .

۳ . تمرین و تکرار برا ی یادگیری