پکیج های ترمیک کالج آموزش زبان انگلیسی QQEnglish

زمان دوره را انتخاب کنید!
6 ماهه
12 ماهه
24 ماهه
6 ماهه
90 جلسه ای
12 ماهه
180 جلسه ای
24 ماهه
360 جلسه ای
کمتر از 5.2 میلیون تومان2.6 میلیون تومان کمتر از 9.2 میلیون تومان4.6 میلیون تومان کمتر از 13.2 میلیون تومان6.6 میلیون تومان
 • تعداد کلاس در ماه
  15 جلسه
  تعداد کلاس در ماه
  15 جلسه
  تعداد کلاس در ماه
  15 جلسه
 • کل تعداد کلاس
  90 جلسه
  کل تعداد کلاس
  180 جلسه
  کل تعداد کلاس
  360 جلسه
 • قیمت هر جلسه کلاس
  5.21 دلار
  قیمت هر جلسه کلاس
  4.61 دلار
  قیمت هر جلسه کلاس
  3.33 دلار
 • مبلغ پرداختی
  469 دلار
  مبلغ پرداختی
  829 دلار
  مبلغ پرداختی
  1199 دلار
6 ماهه
180 جلسه ای
12 ماهه
360 جلسه ای
24 ماهه
720 جلسه ای
کمتر از 8.5 میلیون تومان4.3 میلیون تومان کمتر از 12.8 میلیون تومان6.4 میلیون تومان کمتر از 20.5 میلیون تومان10.3 میلیون تومان
 • تعداد کلاس در ماه
  30 جلسه
  تعداد کلاس در ماه
  30 جلسه
  تعداد کلاس در ماه
  30 جلسه
 • کل تعداد کلاس
  180 جلسه
  کل تعداد کلاس
  360 جلسه
  کل تعداد کلاس
  720 جلسه
 • قیمت هر جلسه کلاس
  4.27 دلار
  قیمت هر جلسه کلاس
  3.22 دلار
  قیمت هر جلسه کلاس
  2.58 دلار
 • مبلغ پرداختی
  769 دلار
  مبلغ پرداختی
  1159 دلار
  مبلغ پرداختی
  1859 دلار

(*) امتیاز چیست؟

 • کالج QQEnglish جهت رفاه حال زبان آموزان گرامی و برای سهولت در برنامه ریزی، رزرو کلاس و یا حتی کنسل کردن کلاس، سیستم امتیازدهی را در نظر گرفته است. بدین ترتیب که در ابتدا و با خرید پکیج مورد نظر، امتیازاتی به حساب کاربری شما واریز می گردد. شما برای رزرو هر کلاس از این امتیازات استفاده کرده تا زمانی که امتیازات شما پایان یابد.

(۱) امتیاز در دسترس در هر ماه:

 • در صورت خرید هر کدام از پکیج ها، امتیازات شما به صورت ماهیانه در دسترس شما قرار می گیرد. برای مثال، اگر شما پکیج ۱۲ ماهه ۱۵۰۰ امتیازی در ماه را خریداری نمایید،در کل ۱۸۰۰۰ امتیاز واریز ولی سیستم در هر ماه ۱۵۰۰ امتیاز در دسترس شما قرار می دهد.

(۲) کل امتیاز واریزی:

 • امتیازی که برای تمام دوره برای شما در نظر گرفته می شود ولی به صورت ماه به ماه در دسترس شما قرار می گیرد.

(۳) تاریخ انقضاء امتیازات:

 • شما فقط ۱ ماه برای استفاده از امتیازات واریزی همان ماه مهلت دارید. در زمان خرید، این امتیازات ماهیانه در هر ماه و دقیقا در تاریخ همان روز و ساعت واریزی ماه قبل به حساب شما واریز می گردد. امتیازات استفاده نشده ماه قبل نیز قابل انتقال نبوده و از بین می روند پس لطفا از تمام امتیازات خود در همان ماه جاری حتما استفاده نمایید.

(۴) انتخاب و رزرو استاد:

اساتید کالج برای رزرو کلاس دارای امتیازات مختلفی می باشند.

 • اساتید ۵۰ امتیازی: تقریبا ۸۰ تا ۹۰ درصد کل اساتید کالج را تشکیل می دهند.
 • اساتید ۷۵ امتیازی (Super Teachers): تقریبا ۵ تا ۱۰ درصد کل اساتید کالج را تشکیل می دهند.
 • اساتید ۱۰۰ امتیازی (Supervisors): سیستم برای رزرو هر کلاس با ایشان ۱۰۰ امتیاز از حساب کاربری شما کسر می کند.

(۵) قوانین کنسل کردن کلاسها:

در صورتی که به هر دلیل در زمان کلاس رزرو شده کلاس شما قادر به برگزاری آن نمی باشید، می توانید از طریق حساب کاربری خود آن کلاس را کنسل نمایید. دقت داشته باشید که بازگشت امتیازات آن کلاس تابع شرایط زیر می باشد:

 • در صورتی که تا ۱۲ ساعت قبل از شروع کلاس آن را کنسل نمایید، تمامی امتیاز به حساب کاربری شما بازگردانده می شود.
 • در صورتی که از ۱۲ ساعت تا ۱ ساعت قبل از شروع کلاس آن را کنسل نمایید، فقط ۵۰ درصد امتیاز به حساب کاربری شما بازگردانده می شود.
 • در صورتی که از ۱ ساعت و یا کمتر از شروع کلاس آن را کنسل نمایید، هیچ امتیازی به حساب کاربری شما بازگردانده نمی شود.