دوره تخصصی آمادگی برای آیلتس

معرفی دوره

IELTS - دوره آموزشی IELTS

مدت زمان دوره

۴ ماه (هر ماه ۳۰ جلسه کلاس)

سطح دوره

پیشرفته (همه ۴ مهارت)

مقدار زمان دوره

۱۲۰ جلسه کلاس ۵۰ دقیقه ای

ساعت برگزاری کلاسها

به انتخاب شما، هر ساعت شبانه روز