آموزش زبان انگلیسی بصورت آنلاین

یک کلاس آموزش زبان انگلیسی باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟