مطالب توسط محسن خضرایی

, , ,

افعال To be در زمان حال

افعال To be در زمان حال فعل be مهمترین فعل برای یادگیری زبان انگلیسی است. البته پیچیده ترین هم هست. در زمان حال سه حالت دارد am،is و are. در زمان گذشته دو حالت دارد: was و were. این فعل برای مجهول سازی هم استفاده می شود. am فعل am اول شخص مفرد است و […]